• 01 LIS 15

    Wyższy zasiłek rodzinny

    Od 1 listopada wzrastają kwoty niektórych świadczeń rodzinnych. Zmiana dotyczy m.in. zasiłku rodzinnego, który wynosi odpowiednio: -89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia -118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia -129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24

    Czytaj dalej →