KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JUSTYNA ADAMIAK

Wierzymy, że najważniejszy jest zawsze Klient i jego satysfakcja z prawidłowo wykonanej usługi. Podejmując się prowadzenia sprawy zapewniamy kompleksowe wykonanie usługi, w tm załatwienie wszelkich formalności. Gwarantujemy zachowanie w tajemnicy powierzonych informacji (wyj. dot. informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie określonym tymi przepisami).

Warto wiedzieć, że radcowie prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.oirp.lublin.pl/dla-radcow/ubezpieczenia

Preferowany obszar działalności

spory sądowe- zastępstwo przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi
windykacja należności- przedsądowe dochodzenie należności, wezwania do zapłaty, negocjacje
prawo cywilne- umowy zlecenia, o dzieło, najem, spadki, zasiedzenie, konsumenci, reklamacje
prawo gospodarcze- spółki, przedsiębiorcy, bieżąca obsługa prawna
prawo rodzinne- rozwody, separacje, alimenty
prawo administracyjne- odwołania, skargi na decyzje administracyjne, porady prawne
odszkodowania- likwidacja szkody, reprezentacja przed towarzystwami ubezpieczeniowymi