-stała i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców (w tym także w zakresie prawa pracy, prawa własności intelektualnej i prawa karnego)
-porady i konsultacje prawne
-zastępstwo przed sądami powszechnymi (w tym także w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego), sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej i urzędami
-sporządzanie wszelkich pism w postępowaniu przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej i urzędami (m.in. pozwów, apelacji, skarg)
-pełna obsługa w zakresie postępowania egzekucyjnego oraz upadłościowego i naprawczego
-windykacja należności
-reprezentacja w negocjacjach oraz w postępowaniu pojednawczym
-sporządzanie opinii prawnych
-sporządzanie projektów umów

Wynagrodzenie jest zawsze ustalane indywidualnie z Klientem, w zależności od rodzaju sprawy, nakładu niezbędnej pracy oraz poświęconego czasu. Zazwyczaj pobierane jest z góry, jednak istnieje możliwość płatności wynagrodzenia w częściach.

UWAGA: świadczone usługi są opodatkowane stawką VAT 23%